Styrelse & Funktionärer

Styrelsen Ivösjöns Fiskevårdsförening 2019


Christopher Martinsen Ordförande, Oretorp


Johan Wagnström V.Ordförande, Vånga


Adam Freij  Sekreterare, Sölvesborg


Peter Barrdahl  V.Sekreterare, Bromölla


Roger Johnsson Kassör, Asarum


Pontus Lundh, Bromölla


Nils-Arne Hagelin, Ivö


Åke Birgersson, Vånga


Stefan Gabrielsson, Bromölla


Christer Lundqvist, Bromölla


Andreas Karlsson, Bromölla


Lennart Qvarsell, Gualöv


Martin Birgersson, Vånga


Suppleant: Björn Martell, Bromölla


.


Arbetsutskottet


Christopher Martinsen Ordförande, Oretorp, 0708-944380


Johan Wagnström V.Ordförande, Vånga, 044-94202


Roger Johnsson Kassör, Asarum, 073-3012752


Pontus Lundh, Bromölla, 070-959556


Stefan Gabrielsson, Bromölla, 0703-158026


Adam Freij, Sölvesborg, 0708-133252


Peter Barrdahl, Bromölla, 0734-055447


Adjungerande: Göran Cervin och Björn Martell


.


Tävlingskommitté


Pontus Lundh, 0709-959556


Peter Barrdahl, 0734-055447


.


Trollingkommittén


Seppo Kautto


Jan-Inge Svensson


Roger Nordström


Daniel Jönsson


.


 


Fisketillsynsfunktionen:


Peter Barrdahl, 0734-055447


Björn Martell, 0733-984520


Pontus Lundh, 0709-959556Fisketillsynsmän


Björn Martell, Bromölla, 0733-984520


Joakim Antoniusson, Arkelstorp, 0700-988398


Lennart Qvarsell, Gualöv, 044-54400


Pontus Lundh, Bromölla, 0709-959556


Peter Barrdahl, Bromölla, 0734-055447


Adam Freij, Sölvesborg, 0708-133252


.


Hemsidan: Roger Johnsson


Fisksumpen: Göran Cervin / Marth Bengtsson

© Copyright 2017. All Rights Reserved Ivösjöns Fiskevårdsförening .